Taxaties van bedrijfsmatig vastgoed

Onze taxateurs weten waar zij het over hebben

Bedrijfseconomische waarderingen zijn voor organisaties van strategisch belang. Bij RE/MAX Connect begrijpen wij de invloed van materiële en immateriële activa op het risicoprofiel en het toekomstig rendement van de onderneming.

Of het nu om een overname, een financiering of een balanswaardering - eventueel in het kader van de onroerendezaakbelasting - gaat. Onze taxateurs weten waar zij het over hebben.

Taxaties van RE/MAX Connect als solide basis voor strategische en financiële beslissingen

Taxaties spelen een belangrijke rol bij het opstellen van jaarrekeningen, financieringen, beleggingstransacties, fusies en overnames, bij aanhuur- en verhuurtransacties, voor fiscale doeleinden, onteigeningsvraagstukken en verzekeringsdoeleinden. 

Banken stellen hoge eisen aan de bedrijfsmatige Taxatierapporten en aan de deskundigheid van de taxateurs. De taxaties van RE/MAX Connect voldoen aan de regelgeving van de kamer bedrijfsmatig vastgoed van het NRVT; het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs. Onze taxaties kennen altijd het vier-ogen principe; het rapport wordt voorzien van een verklaring van een tweede taxateur die de taxatie heeft beoordeeld op plausibiliteit. Daarmee voldoen onze rapporten aan alle eisen.

Voordelen van RE/MAX bedrijfstaxaties:

Onafhankelijk en objectief waardeoordeel 

U krijgt altijd een objectief waardeoordeel en als onafhankelijk taxateur voeren wij taxaties uit in heel Nederland.
U kunt bij ons terecht voor elk type commercieel vastgoed zoals kantoor-, winkel- en bedrijfsruimten, maar voor ook wooncomplexen, grond- en exploitatie gebonden vastgoed.

Een betrouwbare partner

U weet zeker dat een waardering van al uw vastgoedbelang in vertrouwde handen is bij een betrouwbare partner en gediplomeerde taxateur(s).

Ervaren en vakkundige taxateurs

Onze taxateurs staan ingeschreven bij Vastgoedcert, NRVT, VBO, Vastgoedpro en TMI. Jaarlijks volgen zij een permanent educatietraject in de vorm van externe- en inhouse trainingen.

Brede expertise

Door de jaren heen hebben wij een brede expertise opgebouwd in het taxeren van bedrijfsmatige onroerende zaken. Hierbij kunt u denken aan distributie complexen, winkels, horeca, vastgoedportefeuilles (kantoren en woningen) en zorg gerelateerd vastgoed.

Werkwijze van RE/MAX Connect Bedrijfstaxateurs

Opdracht
Nadat het doel, waarderingsgrondslag en rapportagevorm voor een taxatieopdracht in kaart zijn gebracht, worden de financiële componenten en de uitvoeringstermijn besproken. Na akkoord van onze opdrachtgever wordt het taxatieproces gestart.

Taxatiesysteem
RE/MAX Connect maakt gebruik van taxatiesysteem TMI, het Taxatie Management Instituut. Dit is een toonaangevend taxatiesysteem met gevalideerde rekenmodellen en uniforme manier van rapporteren.

Uitvoering
Onze taxateurs nemen zorgvuldig de specificaties op die nodig zijn voor een analyse en waardeoordeel. Aan de hand van onder andere de objectkenmerken, waarde-beïnvloedende factoren, research en marktkennis van onze taxateurs, onderbouwen wij een waardering en leggen die vast in een rapportage.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

 
Naar boven