Makelaar & woningmarkt

Door op 30 Juni 2021

Waar moet u op letten bij de keuze van uw makelaar? 

Sinds 2010 mag iedereen zich makelaar noemen. Een wetswijziging met grote gevolgen want ‘makelen’ is een vak apart waar grote belangen mee gemoeid zijn. U koopt of verkoopt niet elke dag een woning dus kunt u dat maar beter aan de kenner overlaten. Maar waar krijgt u dan mee te maken? Onze makelaar Han van Wijk legt uit waarom de ene makelaar beslist niet de ander is. Let goed op met wie u in zee gaat...

Welke soorten makelaars heb je allemaal?

Voor 2010 moest bij ieder makelaarskantoor in ieder geval een beëdigd makelaar aangesloten zijn. Dit is losgelaten waardoor iedereen zich dus makelaar kan noemen. Overigens gaan er weer geluiden rond vanuit de Tweede Kamer om dit weer terug te draaien en verdere eisen aan het uitoefenen van het makelaarsvak te stellen. Terecht. Een makelaar is immers bezig met vaak het grootste financiële bezit van een particulier. Maar voor veel consumenten is het onduidelijk of ze wel of niet met een gediplomeerd makelaar en/of makelaarskantoor te maken hebben en welke makelaars/taxateurs opleiding zij genoten hebben. 

In het makelaarsvak kennen we de volgende makelaars:

Makelaar “Beun de Haas”

Zie ook mijn eerdere blog “Bestaat er ook zoiets als ‘Makelaar Beun de Haas’?”. Deze makelaars kunt u eenvoudig herkennen. Omdat ze geen diploma’s hebben, kunnen zij zich ook niet bij een branchevereniging aansluiten. Als u kijkt op Funda én u ziet geen logo van NVM, VBO of VastgoedPro bij een woningadvertentie, heeft u dus te maken met een makelaar die niet is aangesloten bij een brancheorganisatie. Makelaar “Beun de Haas” dus. Dit levert veel risico’s op voor verkopers en kopers. Iedere makelaar die het makelaarsvak en klanten serieus neemt, wil aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. Al was het alleen al om up-to-date te blijven over de diverse wetswijzigingen op landelijk of regionaal niveau en zo de belangen van de consument goed te kunnen behartigen. Bovendien, wanneer u een geschil met makelaar “Beun de Haas” heeft, kunt u geen beroep doen op een geschillencommissie of tuchtcollege. Oeps...

Assistent register makelaar taxateur ARMT 

Dit is een makelaar in opleiding, die vaak een register makelaar taxateur begeleidt bij bezichtigingen van objecten. Deze makelaars studeren vaak verder voor KRMT en daarna naar RMT en mogen zich niet zelfstandig aansluiten bij een brancheorganisatie. Ze zijn vaak in dienst bij makelaars of makelaarskantoren die wel zijn aangesloten. Een eerste fase dus in het opleidingstraject.

Kandidaat register makelaar taxateur KRMT

De naam zegt het al. Een kandidaat register makelaar taxateur (KRMT) is dus een kandidaat om register makelaar taxateur te worden. Deze makelaars zijn nog steeds in opleiding en hebben hun makelaarschap nog niet volledig afgerond. Een tweede fase dus in het opleidingstraject. Deze makelaars mogen zelfstandig lid worden van een brancheorganisatie - behalve de NVM - en hebben voor een deel de opleiding doorlopen. Het theoretische deel is afgerond, de praktijkopleiding nog niet. Veel van deze makelaars zijn in dienst bij een makelaarskantoor waar een register makelaar taxateur aanwezig is. Zij assisteren de register makelaar taxateur en deze is dan ook eindverantwoordelijk. De jaarlijkse opleidingsverplichtingen van een KRMT makelaar is van een stuk lager niveau dan van een register makelaar taxateur omdat deze meer bevoegdheden heeft en meer verantwoordelijkheden draagt. Een KRMT makelaar mag absoluut ook niet taxeren of taxatierapporten schrijven. Daartoe is alleen een register makelaar taxateur (RMT) bevoegd en staat daarom ook in een ander register ingeschreven, het NRVT register. Kandidaat makelaars kunnen zelfstandig werken en worden ook wel de ‘slaapkamermakelaar’ genoemd. Ofwel de makelaar die vanuit huis de werkzaamheden voor klanten verricht en geen makelaarskantoor heeft.

Register makelaar taxateur RMT

Deze register makelaar taxateurs hebben een volwaardige opleiding genoten en examens afgelegd, zowel in theorie als in de praktijk. Dit zijn eerste klas register makelaar taxateurs die ook professionele taxatiediensten uitvoeren (dat zijn de meeste) en terug te vinden zijn in het NRVT register. Om je in deze registers te kunnen inschrijven én ingeschreven te blijven, worden er aan deze makelaars/taxateurs hoge kwaliteitseisen gesteld. Zij moeten ieder jaar voldoen aan verplichte permanente educatie. Voldoen ze niet aan deze eisen dan worden ze uit de registers verwijderd. Deze makelaars en hun kantoren mogen zich bij alle brancheorganisaties als VBO, VastgoedPro en NVM inschrijven, omdat ze voldoen aan de daarvoor gestelde eisen inzake theorie en praktijk. Een register makelaar taxateur leidt in de praktijk ook vaak makelaars op. Deze makelaars vallen dan onder de verantwoordelijkheid van de mentor.

Permanente educatie

Het zal duidelijk zijn dat een RMT makelaar veel hogere opleidingskosten heeft dan een ARMT- of KRMT-makelaar. Daarnaast zal een RMT makelaar jaarlijks veel tijd en energie in de permanente educatie moeten stoppen. Het is daarom ook niet voor niets dat banken, financiële instellingen, notarissen en de belastingdienst alleen maar taxatierapporten van een RMT makelaar gebruiken voor de officiële waardering van een onroerend goed. ARMT- en KRMT-makelaars mogen dat niet. 

‘Wie moet ik kiezen? Iedere makelaar is toch hetzelfde?’

Een register makelaar taxateur (RMT) heeft dus een ander opleiding- en werkniveau dan een assistent register makelaar taxateur (ARMT) of een kandidaat register makelaar taxateur (KRMT). Het is voor de consument lastig om de verschillen te zien. Maar weest u ervan bewust dat u dus te maken kan hebben met verschillende soorten kwaliteit in makelaars. Voor informatie of nadere toelichting mag u ons uiteraard altijd contacten. Wij leggen u de verschillen graag uit.

Terug naar de beëdigde makelaar

De huidige hectische markt trekt ook mensen aan die (netjes gezegd) wat minder serieus omgaan met de belangen van hun klanten. Daarom horen we vanuit de overheid steeds meer geluiden om terug te gaan naar de “beëdigde makelaar”, dus RMT makelaarskantoren. Een goede zaak, want daarmee worden consumenten aanzienlijk beter beschermd. 

Ik heb het de vorige keer ook al gezegd, hoe langer ik in de makelaardij werkzaam ben (20 jaar, meer dan 1.250 verkochte woningen) hoe meer ongelijkheden, onrechtvaardigheden en problemen ik tegenkom voor consumenten in de huidige economie en de woningmarkt in het bijzonder. De wijze waarop makelaars zich aan de consument presenteren is daar ook een voorbeeld van. Je kan het de consument niet kwalijk nemen. Die denkt dat iedere makelaar hetzelfde opleidingsniveau heeft en het belang voor de klant voorop stelt. Niet dus. Helaas kiest de klant soms voor de goedkoopste makelaar zonder te kijken naar de risico’s die worden gelopen wanneer een ondergekwalificeerde makelaar in de arm wordt genomen. 

Han van Wijk


Wilt u weten wie RE/MAX de makelaars van Connect zijn en waar ze voor staan, check dan onze 10 zekerheden.

Lees ook:
Heeft de wereldwijde corona crisis gevolgen voor de lokale woningmarkt? 
Mag er tegen elkaar op worden geboden?
Je zal tegenwoordig maar een starter op de woningmarkt zijn!
Help! Ik mag maar 1x kijken zegt de makelaar
Hoe koop je een woning in deze markt?
Hoe werkt dat nu met de nieuwe regels voor starters en niet starters in  2021? 
Huizenmarkt en service
Bestaat er zoiets als makelaar Beun de Haas?
Oh! Krijgen we hier ook Amsterdamse toestanden?
Koop nooit een woning zonder bouwkundige keuring!

Naar boven