Wat te doen bij machtsmisbruik door makelaars?

Door op 31 Januari 2022

Zijn de gebeurtenissen bij The Voice of Holland uniek?

Helaas komen in alle dienstensectoren en dus ook in de makelaardij praktijken voor die als grensoverschrijdend en machtsmisbruik beschreven kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koppelverkoop, voorrangsposities hanteren bij nieuwbouwprojecten, het uitsluiten van kijkers en het stimuleren door makelaars van het overbieden op een woning met als doel zichzelf te verrijken. In de mediawereld is al jaren sprake van het zogenaamde Gooise Matras. Maar wist u dat ook in de makelaardij machtsposities worden uitgebuit en consumenten worden gedwongen om naar de pijpen van de makelaars te dansen? Allemaal op slinkse wijze maar met een grote glimlach. Dat weer wel.

Wat is nu precies koppelverkoop?

De definitie van koppelverkoop is: “Van koppelverkoop is sprake wanneer de leverancier de verkoop van een bepaald product afhankelijk stelt van de koop van een ander product. Het eerste product wordt het 'koppelende' product genoemd, en het tweede het 'gekoppelde' product.”

Het is voor makelaars niet toegestaan, in verband met en uit hoofde van (economisch) machtsmisbruik om aan koppelverkoop te doen.

Het komt echter in de dagelijkse praktijk veelvuldig voor. Eerder regel dan uitzondering zelfs. Er wordt aan klanten aangeven dat zij voorrang krijgen bij het toewijzen van nieuwbouwwoningen wanneer zij hun huidige woning met de betrokken makelaar verkopen. Nooit op schrift natuurlijk, wel in een persoonlijk gesprek. Met een vette knipoog erbij.

Wie het aanbod heeft, heeft de macht. Zo lijkt het tegenwoordig.

Tja, wat moet je dan als potentiële koper? Die prachtige nieuwbouwwoning laten schieten? Ook al voel je aan je theewater dat je gewoon in een hoek wordt gezet? Zonder keuze of bedenktijd. “Voor jou zoveel anderen” wordt er bij enige protest of tegenbeweging gezegd. Ik snap wel dat zo’n klant dan snel overstag gaat. Ach, denkt een klant dan. Die makelaars zijn allemaal het zelfde, dus wat maakt het uit.

Het maakt dus wel uit.

De potentiële koper van een nieuwbouwwoning krijgt dan een opdracht tot dienstverlening voor de verkoop van de eigen woning voorgelegd die even voor de vorm moet worden getekend. Maar vergis u niet. U verbindt zich hiermee direct aan de makelaar! Wilt u er vanaf, dan gaat u dat geld kosten.

Maar los van de financiële verplichtingen, er is hierbij gewoon sprake van machtsmisbruik. Moreel ook verwerpelijk.

Door ook met de beschikbare macht de markt af te schermen, en de koper het gevoel te geven dat deze een voorrangspositie zal krijgen, zijn makelaars bezig om hun oude makelaarscultuur nieuw leven in te blazen. Een cultuur waarbij je vriendje of klant van de makelaar moet zijn om een woning te kunnen kopen of “ingeloot” te worden.

Wat kan er tegen worden gedaan?

Ten eerste moet machtsmisbruik door makelaars gewoon aan de kaak worden gesteld en gemeld worden bij de daartoe aangewezen instanties. Daarnaast moeten makelaars niet in de verleiding worden gebracht om het te doen.

Loting van nieuwbouwwoningen zou daarom moeten plaatsvinden via een onafhankelijke notaris en niet door de makelaar of projectontwikkelaar zelf.

De gemeente zou hier ook toezicht op moeten houden en de verplichting tot loting bij een notaris moeten opleggen aan een projectontwikkelaar of makelaar wanneer zij een aanbesteding of toewijzing van een project doen. Maar gemeenten houden niet of onvoldoende rekening met de belangen van consumenten op dit vlak. 

Door een notariële loting wordt machtsmisbruik ingeperkt, en heeft de consument die wordt ingeloot een vrije keuze om voor een makelaar te kiezen van zijn of haar eigen vrije keuze. Loting via een makelaarskantoor werkt nu eenmaal koppelverkoop in de hand.

Ik heb dit ongewenste machtsmisbruik al eerder besproken met gemeentes. Deze waren het ook 100% met mij eens. En voorts gaan we met het volgende nieuwbouwproject gewoon weer op de zelfde voet verder. Er verandert helemaal niets. Blijkbaar is het onderwerp niet interessant genoeg voor de gemeentes. Of zijn de belangen van de door hen gekozen projectontwikkelaars groter? U mag het zelf invullen.

Waar kan ik misstanden melden?

Makelaars zijn niet allemaal het zelfde. Niet iedere makelaar hanteert dezelfde ethiek. Ethisch handelen is wat overigens iedere makelaar wel verplicht is om te doen. Zeker wanneer ze zijn aangesloten bij VBO, NVM of Vastgoedpro. Die brancheverenigingen hanteren allemaal soortgelijke gedragscodes waar de bij hen aangesloten makelaars aan moeten voldoen.

Heeft u een nare ervaring met een makelaar opgedaan? Wilt u hierover een klacht neerleggen?

U kunt hiervoor bij de volgende instanties uw klachten kwijt:


Heeft u vragen? Heeft u iets negatiefs ervaren? Wilt u weten wat uw rechten zijn? U kunt onze Helpdesk iedere donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur gratis bellen. U kunt hiervoor het telefoonnummer van Register Makelaar/Taxateur Han van Wijk 06 51 35 37 26 gebruiken. Vanzelfsprekend kunt u ook 24/7 een email zenden naar info@makelaars-van-connect.nl .

Deze gratis dienstverlening is er voor iedereen, ook voor wie ons niet voor bepaalde aan- of verkoop dienstverlening hebben ingeschakeld.

Wat zal de toekomst brengen?

Ik heb het de vorige keer ook al gezegd, hoe langer ik in de makelaardij werkzaam ben (20 jaar, meer dan 1.250 verkochte woningen) hoe meer ongelijkheden, onrechtvaardigheden en problemen ik voor consumenten in de huidige economie en de woningmarkt in het bijzonder tegenkom. Koppelverkoop is daar ook één van. 

Wilt u weten wie wij zijn en waar we voor staan, check hier onze 10 zekerheden.

Benieuwd naar mijn andere blogs?

Meer weten?

Maak een afspraak. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden. 0228-351835, 072-5720066 of kom langs in ons kantoor in Bovenkarspel of Heerhugowaard

Naar boven